Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

weightlessness
Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeatkazz beatkazz
5387 6817 500

ikwt:

To the left, to the left (hannes_becker)

Reposted fromdivi divi viarabarbarowy rabarbarowy
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
weightlessness
3641 4273 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viarabarbarowy rabarbarowy
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
2644 7131
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
weightlessness
they called me
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
0172 5600
Reposted fromursa-major ursa-major viarabarbarowy rabarbarowy

July 10 2015

weightlessness
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
weightlessness
0943 3f94 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream

July 09 2015

weightlessness

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamadadream madadream
weightlessness
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamadadream madadream
weightlessness
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

July 03 2015

weightlessness
weightlessness
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viamadadream madadream
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viamadadream madadream
weightlessness
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...